Współpracujemy

Współpracujemy z takimi firmami jak:

pgnig
Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Jaśle,
jedlicze
Rafineria Nafty Jedlicze S.A.,
oraz
Klienci indywidualni

Spełniamy normy

Dane teleadresowe

Zakłady Produkcyjno-Handlowe "Remint" Sp. z o.o.,
38-207 Przysieki 424,
tel/fax: (013) 4429030
tel. kom. 691408444
tel. kom. 601788222
Polska

Email: remint@op.pl
Website: www.remint.pl

Dane rejestrowe

Rok założenia - 1994
Wpis do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy XII
Wydz. Gospodarczy w Rzeszowie po numerem 0000119075
NIP: PL 6851001617
REGON:370233571
Kapitał Zakładowy/Wpłacony - 50 000,00 zł